Natalia Treder-Rochna

Artykuły

Specyfika funkcjonowania rodzin osób chorych na stwardnienie rozsiane w Modelu Kołowym Olsona

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 3, s. 55–64
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843879PR.18.016.9357