Artykuły

Geneza uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym w prawie polskim

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 3, s. 287-293
Data publikacji online: 11 stycznia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.022.0923