Artykuły

Counter Terrorist Solutions in the Polish Police versus Contemporary Forms and Methods of Terrorist Organizations Activities

Securitologia, 2018, No 1, s. 94-106
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.008.9931

Rozwiązania kontrterrorystyczne w polskiej Policji wobec współczesnych form i metod działania organizacji terrorystycznych

Securitologia, 2018, No 1, s. p67-p79
Data publikacji online: 21 grudnia 2018