Anna Miodyńska

Artykuły

Sortuj według

Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 415–436
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.024.10518