Sebastian Wacięga

Artykuły

Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019