Artykuły

Sortuj według

Zastosowanie założeń koncepcji efektuacji w organizowaniu wydarzenia kulturalnego – studium przypadku

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 437–451
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.025.10519