Artykuły

Organizacja i funkcjonowanie polskiego Sądu Obywatelskiego w Londynie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 369–382
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.027.2268

Orzecznictwo sądów powszechnych na gruncie małego kodeksu karnego w latach 1946-1950 w świetle dotychczasowych badań

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 343-353
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.026.0927