Artykuły

Sortuj według

Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 79–92
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.006.10046