Artykuły

Verification of the spline method and its application to curvilinear objects

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 113–132
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.008.10048