Artykuły

Application of it tools in optimization of logistics problems

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 177–186
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.012.10052