Artykuły

Engineering safety- and security-related quality requirements

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 231–236
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.016.10056