Artykuły

„Przysługa oddana literaturze polskiej”, czyli o związkach Katherine Mansfield z Polską

Przekładaniec, 2018, Numer 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 143–160
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.008.9550

Rozprawy i szkice

Pocztówka z końca świata. O języku (i) pamięci w debiutanckiej prozie Jonathana Safrana Foera i Piotra Pazińskiego

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 129–143
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.023.9968