Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Artykuły

Odkrycie złóż oraz początki górnictwa węgla brunatnego w Zielonej Górze

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 21–45
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.025.9516