Monika Frey

Artykuły

Wiersze w przekładzie Vuyelwy Carlin i Moniki Frey oraz Ewy Elżbiety Nowakowskiej

Przekładaniec, 17 - Poezja i proza przekładu, s. 92–101
Data publikacji online: 2008