Artykuły

Forms of Social Pathological Changes in New Religious Movements

Securitologia, 2018, No 1, s. 119-131
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/24497436SCU.18.010.10039

Formy patologii społecznej w nowych ruchach religijnych

Securitologia, 2018, No 1, s. p93-p106
Data publikacji online: 21 grudnia 2018