Recenzje

Sortuj według

Miłoszologiczne „Tao” (J. Zach, Biologia i teodycea. Homo poeticus Czesława Miłosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 289)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 408–414
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.037.9908