István Kajtár

Artykuły

Juristen und Juristenausbildung 1919–1944 in Ungarn

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 77-86
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.006.0507