Artykuły

Amerykańskie abecadło Czesława Miłosza

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 9-27
Data publikacji online: 30 maja 2011
DOI 10.4467/16891864PC.12.001.0200

Recenzje

Drogi ku wzajemności (M. Bernacki, Miłosz. Spotkania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2018, ss. 139)

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 3, s. 415–421
Data publikacji online: 31 grudnia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.18.038.9909