Artykuły

Auf dem Weg zur Autokratie? Kirchenpolitik in der Horthy-Ära in Ungarn

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 69–95
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.005.6795

The Traditional Roots of Alimony in the Hungarian Family Law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 67-76
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.005.0506