Artykuły

Wieloletnia i sezonowa zmienność wydajności źródeł Sudetów i Karpat

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 7 – 26
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.013.9536