Artykuły

Rechtsstaat und Rechtskirche

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 43-51
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.003.0504