Artykuły

mHealth - areas of application and the effectiveness of interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 155-166
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.018.10431