Artykuły

The interest of primary care patients in using health applications for mobile devices

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 167-176
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.019.10432