Artykuły

Kierunki aktywizacji zawodowej kobiet w Galicji w końcu XIX i na początku XX wieku w świetle spisów ludności

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 101–128
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.006.9570