Artykuły

Progressive Preacher Szymon Dankowicz (1834-1910). A Study   in the History of Progressive Judaism in Partitioned Polish Lands

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 14, s. 69–84
Data publikacji online: 13 października 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.16.005.5664

The Association of Progressive Jews in Kraków and its Synagogue in the Last Quarter of the 19th Century

Scripta Judaica Cracoviensia, 2015, Volume 13, s. 41–53
Data publikacji online: 25 lutego 2016
DOI 10.4467/20843925SJ.15.004.4226

The Activity of Szymon Dankowicz, the Chief Rabbi of Bulgaria (1889–1891), in the Light of the Sources Produced within the Circles of the Alliance Israélite Universelle

Scripta Judaica Cracoviensia, 2013, Volume 11, s. 97–106
Data publikacji online: 28 sierpnia 2013
DOI 10.4467/20843925SJ.13.010.1306

Krakowskie Towarzystwo Wsparcia Biednych Chłopców Starozakonnych. Studium z dziejów opieki nad młodzieżą żydowską w autonomicznej Galicji

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (3), s. 517–535
Data publikacji online: 14 września 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.026.8488

RECENZJE