Paweł Ruszkowski

Artykuły

Od redakcji

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 5-6
Data publikacji online: 2019

Polityka energetyczna a grupy interesów

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 23-37
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.002.10224

Polityka energetyczna rządu wobec sektora odnawialnych źródeł energii w świetle raportu Naczelnej Izby Kontroli oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 22 stycznia 2019 roku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 81-90
Data publikacji online: 22 marca 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.006.10242