Artykuły

Equivalent circuits used in the diagnostics of insulation in power transformers

Czasopismo Techniczne, 2015, Elektrotechnika Zeszyt 1-E (8) 2015, s. 423-432
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.062.3862

Główne przesłanki polityki rządu wobec energetyki w świetle Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Wodór paliwem pierwszej połowy XXI wieku

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka, 2018, Numer 1 (7), s. 7-21
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500704ESP.18.001.10223