Artykuły

Sortuj według

Radio mówi, ale jak? O sztuce dynamizowania wypowiedzi antenowych. Tradycja i współczesność

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 64–79
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.004.10218

Z życia naukowego

Rola Facebooka w społeczeństwie informacyjnym

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 241-242
Data publikacji online: 20 grudnia 2019

Język przekazu i zawartość programów radiowych w Europie i Ameryce Łacińskiej. Kierunki badań

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 243-246
Data publikacji online: 20 grudnia 2019