Artykuły

Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 35-46
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.003.9944