Artykuły

Sortuj według

People – heritage – space: Heritage potential in the eyes of towns residents

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45), s. 47–57
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.004.9945