Rachel Elior

Artykuły

The Origins of Hasidism

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 10, s. 85-109
Data publikacji online: 21 stycznia 2013
DOI 10.4467/20843925SJ.12.004.0672