Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

Artykuły

Musical Life of the Jewish Community in Interwar Galicia. The Problem of Identity of Jewish Musicians

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 34 (3/2017), s. 135-157
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.031.7860

La musique juive à Cracovie de l’entre-deux-guerres selon les informations du journal «Nowy Dziennik»

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 9, s. 121-135
Data publikacji online: 15 lutego 2012
DOI 10.4467/20843925SJ.11.007.0165