Artykuły

Polityka brandenburska Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), s. 307–318
Data publikacji online: 9 maja 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.014.9910