Artykuły

Rola Marii Kazimiery w stosunkach polsko-francuskich w czasach panowania Jana III Sobieskiego

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2),
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.027.9923