Monika Jankiewicz-Brzostowska

Artykuły

Sortuj według

Topos dzikiego człowieka i jego recepcja w późnogotyckim malarstwie w Polsce

Studia Historica Gedanensia, 2018, Tom 9 (2018), s. 55-84
Data publikacji online: 10 kwietnia 2019
DOI 10.4467/23916001HG.18.003.10319