CV:

Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Edukacji PAFW i UW. Obecnie doktorant w Instytucie Badań Literackich PAN. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą epistolografii więziennej działaczy politycznych z okresu PRL.

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Sortuj według

List więzienny w świetle rygorów cenzury. Rekonesans

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 514–531
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.046.10588

Recenzje