Sebastian Walczak

Artykuły

„Szekspir to był nawet zdolny gość”. Początek kariery tłumaczeniowej Stanisława Barańczaka

Przekładaniec, 2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 34–47
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.011.9553

“Shakespeare, he was quite a gifted fellow.” The Beginning of Stanisław Barańczak’s Career as a Translator

Przekładaniec, 2019 - Translation History in the Polish Context, s. 107–119
Data publikacji online: 2 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.007.11265