Angelika Kędzierska-Szczepaniak

CV:

Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Artykuły

The Crowd Wisdom in Financing Cultural Projects

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 1, s. 91-109
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.006.10339