Artykuły

Zwrot cyfrowy w antropologii?

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 4, s. 279–291
Data publikacji online: 25 maja 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.14.018.3547

Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych

Przegląd Kulturoznawczy, 2014, Numer 2 (20) , s. 178–199
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.016.2865

Národopis, etnografia, antropologia społeczna, antropologia kulturowa… Kilka uwag o historii nauk o kulturze w Czechach

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 2 (10) , s. 163-182
Data publikacji online: 5 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.039.0375

W kręgu idei

Ukrywać, maskować, kamuflować: kłopotliwa widzialność instrumentów amplifi kujących dźwięk

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 35–51
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.003.6932

Omówienia i rozbiory

Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu Magdaleny Kamińskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 201-206
Data publikacji online: 9 października 2011