Zagadnienia prawne

Sortuj według

Muzea a ryzyka związane z globalizacją rynku sztuki

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 287-310
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.021.9618

Artykuły

Prawne aspekty rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 25-40
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.002.10803