Nayla Al-Akl

Artykuły

Planning of the green road system as an element of spatial management  in suburbs and small towns

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 2 (46),
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.009.10685