Artykuły

Glass protected timber façades – new sustainable façade typology

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 5, s. 5–22
Data publikacji online: 30 maja 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.050.10574