Edyta Gałuszka

IGNACY S. FIUT JAKO MEDIOZNAWCA

Sortuj według

Media – filozofia – literatura. Analiza bibliometryczno-dokumentacyjna dorobku Ignacego S. Fiuta za lata 1980–2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 660-695
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.038.10396

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka. Studium bibliometryczno-dokumentacyjne 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 33-86
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.011.10536