Artykuły

Sortuj według

Symbolica vitae Christi meditatio Tomasza Tretera jako siedemnastowieczna realizacja emblematycznych medytacji: źródła graficzne i zamysł zbioru

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 411–462
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.019.10419