Edycje

Sortuj według

Mowy Jakuba Sobieskiego na pogrzebach Stanisława, Jana i Reginy Żółkiewskich jako przykład oratorstwa siedemnastowiecznego – edycja źródłowa

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 105-140
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.005.10505