Anna Maj

Artykuły

Mapy Google jako nowy model kognitywny. O imperium, które zbudowało mapę w skali 1 : 1, jego strategiach wizualizacyjnych i polityce

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 2 (10) , s. 5-30
Data publikacji online: 5 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.001.0360