Artykuły

Sortuj według

Edukacyjna i promocyjna funkcja BBC w zakresie media literacy

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 4, s. 303–313
Data publikacji online: marzec 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.18.021.10573

Media na świecie

Współpraca regionalnych/lokalnych wydawców prasowych jako przykład internacjonalizacji mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 53–65
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.038.10740