Joanna Goszczyńska

Artykuły

„Gdzie jest moje miejsce” – wokół outsiderstwa Richarda Weinera

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2019, Volume 14, Issue 3, s. 177–187
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.016.10674

Recenzje i materiały

Przewodnik „przewrotny” dla nieco bardziej wtajemniczonych

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 286-297
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.028.11254