Artykuły

Współczesna literatura rosyjsko-izraelska na przykładzie powieści Dennisa Soboleva Legendy góry Karmel. Czternaście historii o miłości i czasie

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2019, Volume 14, Issue 3, s. 203–217
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/20843933ST.19.018.10676