Bartosz Lewandowski

Artykuły

Indie games: fenomen niezależnych gier komputerowych

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 143-153
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.013.0234